8. klasse

8. klasse med fokus på Trivsel – Fællesskab – Faglighed

Da flertallet af skolens elever på 8. årgang allerede starter hos os i 7. klasse, vil en ny elev blive placeret i en af skolens eksisterende 8. klasser, hvor der er plads, og hvor vi skønner, eleven vil passe bedst ind ud fra en samtale med elev og forældre.

Vi kan tilbyde:
– Et 2-årigt sammenhængende forløb med fokus på social og faglig udvikling hos den enkelte elev
– Undervisning i alle obligatoriske fag
– Opmærksomhed på hver elevs trivsel for at sikre en god overgang fra tidligere skole til Realskolen
– Lærere der er ”vant til de store elever”, høj faglighed, teamsamarbejde og udvikling
– Et hyggeligt læringsmiljø med unge mellem 13-17 år
– En kantine med gratis morgenmad og mulighed for køb af god hjemmelavet mad i 10- og 12-pausen
– Ordblinde et særligt tilrettelagt forløb, der understøtter den ordblinde elev, så eleven opnår de bedst mulige færdigheder (se folder på hjemmesiden)
– Deltagelse på TalentCamp, hvis en elev er specielt dygtig til et fag

Vi optager elever fra hele Holstebro Kommune samt de omkringliggende kommuner – der er ingen egenbetaling til skole og transport.
Kender I ikke Vinderup Realskole, er I velkomne til at kontakte os for at booke en tid til rundvisning samt efterfølgende samtale.