Når du skal til prøve

På Vinderup Realskole afholdes følgende prøver:

I 8. klasse skal du til en obligatorisk prøve i et praktisk/musisk valgfag. Vi tilbyder følgende valgfag:

• Håndværk og design
• Madkundskab
• Billedkunst

Her på skolen har vi besluttet, at den obligatoriske historieundervisning i 8. og 9. klasse afsluttes efter 8. klasse. Det betyder, at eleverne i 8. årgang kan blive trukket ud til at skulle op til en historieprøve i slutningen af 8. klasse. Det kan man som skole beslutte iht. “Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” §8.a Stk. 4.

I 9. klasse er der syv obligatoriske prøver i alt. Der er følgende fem bundne prøver:

• Dansk, mundtlig
• Dansk, skriftlig (Læsning/retskrivning afholdes i én prøve, og dansk skriftlig fremstilling afholdes i en anden prøve)
• Matematik, skriftlig (prøve uden hjælpemidler og prøve med hjælpemidler)
• Engelsk, mundtlig
• Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

De sidste to prøver findes ved lodtrækning. De kaldes for udtræksprøver.

Eleverne skal op i én udtræksprøve fra den humanistiske fagblok og én udtræksprøve fra den naturfaglige
fagblok. I kan se læse mere om udtræksfagene i nedenstående folder.

I 10. klasse skal man til følgende prøver, når man er elev på Vinderup Realskole:

• Dansk, mundtlig/skriftlig
• Matematik, mundtlig/skriftlig
• Engelsk, mundtlig/skriftlig
• Tysk, mundtlig/skriftlig (hvis man har tysk)
• Fysik/kemi, mundtlig (hvis man har fysik/kemi)

Du kan læse meget mere om prøverne og om de tilladelige hjælpemidler i denne folder:

Læs folderen "Når du skal til prøve"