Seksual­under­visning

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) på Vinderup Realskole  

På Vinderup Realskole tager vi udgangspunkt i ”Læseplan for seksualundervisning i Holstebro Kommune”.

Du kan læse Læseplan for seksualundervisning her:

Læseplan for seksual undervisning

Et par af skolens lærere deltog i udarbejdelsen af denne lokale læseplan og har uddannelsen som kompetencepersoner for seksualundervisning. Kompetencepersonerne støtter og inspirerer kolleger til det praktiske arbejde med fælles mål og læseplanen for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

SSF integreres i undervisningen i de fleste obligatoriske fag som fx biologi, geografi, idræt, historie, samfundsfag og dansk.

I de enkelte undervisningsforløb arbejdes der med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne.

En progression i fagets trinforløb fra 7. til 9. klasse danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

SSF indgår også i skolens samarbejde om Den Åbne Skole, hvor vi anvender eksterne samarbejdspartnere gennem Vinderup Ungdomsskole som fx Sexualisterne og Sexekspressen samt MiLife. Andre eksterne samarbejdspartnere er SSP, sundhedsplejersken, Center for Sundhed og Misbrugsrådgivningen.

 

Fagformål:

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.

Stk. 3. I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt