Indmeldelses­procedure

Ønsker du kontakt med skolen for eventuel indmeldelse, kan du ringe på telefon:

97441580

eller e-maile til:

vr@vinderup-realskole.dk

Skolen sender gerne en indmeldelsesblanket, der i udfyldt stand kan sendes til eller afleveres på skolen. Indmeldelsesblanketten kan også udfyldes her på skolens hjemmeside.

Indmeldelsesblanketten er grundlaget for indmeldelsen. Datoen for skolens modtagelse af indmeldelsesblanketten bestemmer elevens plads på eventuel venteliste.

Det er normal procedure, at forældrene og eleven har en samtale med skolens leder, inden eleven bliver tilmeldt. Det er ligeledes normal procedure, at forældrene og eleven møder den kommende klasselærer, inden eleven starter på skolen.

Det er vigtigt, at forventninger fra begge sider bliver berørt, så der skabes en fælles forståelse af, hvad der for eleven er et godt og udviklende skoleliv. Ved visse årgange optages der så mange nye elever, at der afholdes et introduktionsmøde for forældre og elever, hvor der samlet informeres om skolegangen på Vinderup Realskole.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt