Elevrådet

Elevrådet på Vinderup Realskole

På Vinderup Realskole har vi naturligvis også et elevråd med repræsentanter fra alle klasser.

I skoleåret 2020-2021 er klasserne repræsenteret således:

7.a:
7.b:
7.c:
8.a:
8.b:
8.c:
8.d:
9.a:
9.b:
9.c:
10.a:
10.b:

Elevrådsformand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Elevrådskontaktlærere: Sabine Hollænder og Peter Rask