Rus­middel­politik

Omgang med og indtagelse af enhver form for rusmidler er uforeneligt med Vinderup Realskoles virke.

Det betyder:

  • Det er ikke tilladt at indtage, besidde, medbringe, sælge eller købe rusmidler på skolens område i og uden for skoletiden, herunder medregnes arrangementer ud af huset såsom lejrskole, ekskursioner, rejser mm.
  • Det er ikke tilladt at møde påvirket af rusmidler på skolen. Et hvert brud på ovenstående vil medføre øjeblikkelig bortvisning og kontakt til forældre eller værge.
  • Bortvisningen vil være af op til en uges varighed. Hvor det skønnes nødvendigt, vil der endvidere ske underretning til de sociale myndigheder.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt