Idrætsundervisning

Idræt har gennem en årrække været et prøvefag. Det betyder, at faget kan udtrækkes til prøve i slutning af 9. klasse, hvor eleverne så skal op til en gruppeprøve. Dette gør, at faget ligger helt på linje med alle andre fag i forhold til pensum. Undervisningen består derfor også både af teori og praksis med vægtningen 1/3 teori og 2/3 praksis. Det er særdeles vigtigt, at eleverne deltager i idrætsundervisningen, da det er grundforudsætningen for at afslutte idrætsprøven på tilfreds-stillende vis, såfremt faget bliver udtrukket til prøve.

Følgende krav er derfor gældende for elever på Vinderup Realskole vedrørende idræt:

  • Eleven deltager i det omfang, som man kan, i forhold til fysisk formåen.
  • Eleven medbringer idrætstøj til inde- og udebrug samt sko til inde- og udebrug. Medmindre andet er aftalt med idrætslæreren betyder dette følgende: Fra skolestart i august til efterårsferien er det som udgangspunkt kun udetøj og udesko. Fra efterårsferien og frem til påskeferien er det som udgangspunkt kun indetøj og indesko. Fra påske og frem til sommerferien er det som udgangspunkt kun udetøj og udesko. Der skrives besked hjem, hvis eleven ikke har medbragt idrætstøj.
  • Eleven går i bad efter endt undervisning, medmindre undervisningen foregår i de sidste lektioner, hvor eleven får mulighed for at tage bad derhjemme, hvis han/hun ønsker dette. Dette krav forudsætter selvfølgelig, at man har håndklæde med, medmindre man har idræt i de sidste lektioner og vælger at tage bad derhjemme.

 

Særlige vilkår:

  • Piger har mulighed for at gå i bad efter de andre, hvis de har menstruation og vurderer, at dette er rarest.
  • Forældre skriver til idrætslæreren på forældreintra, hvis eleven ikke deltager (varighed, omfang og årsag) i kortere perioder, dog højest 4 sammenhængende uger. Lægeerklæring afleveres ved længere tids fritagelse – mere end 4 uger. Udgiften til lægeattesten afholdes af hjemmet. (Kilde: Vejledning om fritagelse fra idrætsundervisningen i Folkeskolen)
  • Hvis man er fritaget jf. ovenstående, skal eleven blive til idrætstimerne. Her kan eleven hjælpe til i det omfang, som han/hun kan. Eleven kan ligeledes deltage i den teoretiske del af undervisningen. Telefonen skal stadigvæk afleveres, når man er fritaget, medmindre den skal benyttes.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt