Kostpolitik

Vejledende retningslinjer for skolen.

”Skolen skal bidrage til, at de unge kan fremme egen og andres sundhed og livskvalitet.”

 

Formålet med kostpolitikken

  • at det tilstræbes, at eleverne har nem adgang til sund mad af høj kvalitet
  • at fremme elevernes mulighed for at træffe sunde valg på baggrund af kvalificeret viden og indsigt
  • at medvirke til, at de unge på længere sigt får sunde spisevaner

 

Begrundelsen
Sunde og mætte elever fungerer bedre.
Den daglige praksis omkring spisning bør være i overensstemmelse med den teoretiske viden om sundhed, som eleverne får i skolens fag.
Det er muligt at forebygge livsstilssygdomme som kræft, hjerte-karsygdomme, alderdomsdiabetes, spiseforstyrrelser, fedme og knogleskørhed ved at spise sund mad.

Ansvaret
Forældre har hovedansvaret for deres børns kost. Det er i den forbindelse væsentligt, at forældrene har sørget for at børnene / de unge mennesker har fået et solidt morgenmåltid.
Skolen er medansvarlig for at udvikle elevernes forudsætninger for at tage vare på egen og andres sundhed.

Skolen og skolesundhedstjenesten skal forsøge at etablere en konstruktiv dialog med forældrene om betydningen af, at eleverne får en ernæringsmæssig forsvarlig kost.

Rammerne for spisning
Elever, lærere og forældre samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer om spisning på den enkelte skole.
Det tilstræbes, at maden kan spises i en hyggelig, rolig atmosfære, som fremmer følelsen af fællesskab og glæden ved at spise.
Der bør være mulighed for at madpakkerne opbevares i køleskab.

Kantinen
Kantinen forhandler ernæringsrigtige produkter, der lever op til de officielle kostanbefalinger.
Maden skal være indbydende og appetitlig.
Kantinen bør være ressourcebevidst m.h.t. indkøb af varer såvel som brug af emballage.
Det anbefales, at anvende årstidens frugter og grøntsager.
Tørst skal slukkes med vand frem for søde drikke.
Det tilstræbes, at priserne holdes på et overkommeligt niveau.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.