Ordensregler

Ordensregler på Vinderup Realskole

Det skal være rart at være på Vinderup Realskole, og derfor har vi nogle regler, som alle skal følge.

Hver dag skal du huske:

  • At behandle dine kammerater og lærere, som du selv gerne vil behandles:
  • Vær god ved andre
  • Tal pænt til og om andre
  • Respekter andre

 

At anvende mobiltelefoner og computere med omtanke:

Mobiltelefoner skal afleveres ved timens start (de udleveres i 10- og 12-pausen)
Skolens computere skal behandles, som var de dine egne

  • At møde til tiden – også efter frikvartererne.
  • At færdes stille og roligt på gangene og i klasseværelserne.
  • At være med til at holde skolen ren og ordentlig.
  • At behandle bygninger og inventar pænt.
  • At din klasse skal rydde op i klasseværelset, når I har brugt det.

 

Særlige tilladelser

Man må spille bold på boldbanerne.
Man må kaste med sne – men kun på sportspladsen bag lokalerne 12, 13 og 14.
– 9. klasse må kun forlade skolen i skemalagte fritimer og mellemtimer.

Vinderup Realskole er en røgfri skole.
Herudover opfordres de enkelte klasser til at lave egne klasseregler.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt