Dagligdag

Her kan du læse om dagligdagen på Vinderup Realskole. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du altid velkommen til at ringe til skolens kontor på 9744 1580.

Indmeldelse

Eleven
Mors/værge

Fars/værges navn

Forældremyndighed *

Oplysninger om eleven, skolen skal være opmærksomme på

Er eleven testet ordblind?
Der tales dansk i hjemmet
Fototilladelse
til at bruge foto af dit barn på skolens hjemmeside, facebook, instagram mm. og i forbindelse med skolens markedsføring (infofoldere o. lign.)
Samtykkeerklæring
Sæt kryds

Udfyldes kun af elever der tilmeldes 10. klasse

Linje


Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt