Rejsepolitik

Skolerejser

Såfremt skolens grundlæggende regler overtrædes – og her tænkes især på ualmindelig dårlig opførsel, manglende respekt for omgivelserne, indtagelse af alkohol og rusmidler m.v. – på skolerejser, kontaktes forældrene, og man aftaler, hvordan eleven kan hentes.

Forældrene er forpligtet til at sørge for og afholde eventuelle udgifter til elevens hjemtransport, såfremt reglerne overtrædes.

At overtræde skolens grundlæggende regler og værdier er i sig selv særdeles belastende for det videre samarbejde mellem skole og hjem.

Inden eleven eventuelt kan genoptage sin skolegang på Vinderup Realskole indkaldes elev og forældre til et afklarende møde med skolens ledelse. Her skal elevens fremtid på skolen afdækkes.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt